PIETIEK.COM Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma

VDK izpētes komisijas materiāli

Elektroniski publicēts VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 3 sējums.

PSRS Valsts drošības komitejas instrukcija.

Piešķirtas stipendijas padomju totalitārā režīma represiju izpētei.

Ieskats čekista, LPSR iekšlietu ministra Ivana Zujāna kadru lietā.

Čekas Bauskas nodaļas darbību un nevardarbīgo pretošanos (1954-1985) apskatījusi VDK pētniece Ruhocka.

Konference «Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas» dokumentu izpēte un tās metodoloģija.

Zinātniskās konferences Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas ziņojums.

Tiesiskais skatpunkts_ Latvijas Republikas informācijas atklātības kodols un VDK dokumenti.

Mārtiņš Dātavs_ skrejlapu izplatītāju politiskā vajāšana.

Uldis Krēsliņš_ VDK un okupācijas laika represīvā psihiatrija.

Ieskats LPSR iekšlietu ministra Mihaila Drozda kadru lietā.

Studējošos aicina pieteikties padomju totalitārā okupācijas režīma izpētes stipendijai.

Juris Stukāns_ tiesu lietas sadarbības fakta ar LPSR VDK konstatēšanai.

Sadarbības ar VDK fakta konstatēšana_ sarežģījumi un pilnveides nepieciešamība.

Veido Publiskās atmiņas centru.

LPSR VDK priekšsēdētāja Edmunda Johansona biogrāfiskās ziņas.

Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Trubiņa kadru lietā.

Aicina pieteikties padomju totalitārā okupācijas režīma izpētes stipendijai - 2.

Izglītības ministrija_ ministru prezidenta rīkojumus «nevar komentēt».

Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja Longina Avdjukeviča kadru personas lietā.

International Conference August 11-13 2016 Big Brother is Watching You.

Ieskats LPSR iekšlietu un valsts drošības ministra Nikolaja Kovaļčuka kadru lietā.

Elektroniski publicēts VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 1 sējums.

Arturs Žvinklis_ čekisti Latvijas Komunistiskās Partijas Centrālkomitejas nomentklatūras lietās.

Gints Zelmenis_ 20. gadsimta astoņdesmito gadu nepolitiskie noziegumi Latvijā un VDK.

Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja Jāņa Vēvera kadru personas lietā.

Reliģiju kontrole LPSR un čekas darbība pret mazajām konfesijām.

Linards Muciņš_ Nošaušana sevišķā kārtībā - PSRS noziegums pret ius cogens normām. Liepājas «Zilā brīnuma» piemērs.

VDK izpētes konference «1984» notiks Rēzeknē 24., 25 martā.

Privātās dzīves uzraudzīšana un kontrole LPSR izmantojot represīvos mehānismus_Inetas Lipšas apskats.

Zinātniskā konference Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas.

Ieskats LPSR iekšlietu ministra un VDK darbinieka Bruno Šteinbrika kadru lietā.

Publicēta informācija par Ivara Godmaņa sadarbības fakta ar VDK pazudušās tiesas lietas meklēšanu.

Ieskats LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Borisa Pugo personas lietā.

Publicēta eksperta Stukāna analīze.

Solveiga Krūmiņa-Koņkova_ Kontrole pār baznīcu.

VDK pētniece Raudive analizē_ No rakstnieku kluba līdz Literatūras propagandas birojam.

Čekista, LPSR iekšlietu ministra Jura Augusta Eglīša kadru lietas apskats.

Statistika lietās par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu.

Ineta Lipša_ Valsts drošības komiteja VAS Intūrists operatīvajā vadībā.

Ieskats LPSR valsts drošības ministra Alfona Novika kadru personas lietā.

Astoņdesmito gadu politiskās prāvas_ Ginta Zelmeņa VDK krimināllietu izpētes iespēju analīze.

Inguna Daukste-Silasproģe (SAPC)_ Latvijas Miera aizstāvēšanas komiteja.

VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētājs Kārlis Kangeris darba vizītē Igaunijas Vēsturiskās atmiņas institūtā.

Piešķirtas VDK zinātniskās izpētes stipendijas.

Iebraukušo cittautiešu pretošanās padomju režīmam.

Starptautiskās konferences «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO» programma no 11. līdz 13.

Elektroniski publicēts VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 2 sējums.

«Kungi, Staļins ir nosprādzis»_ čekas k...3. gada martā. Mārtiņa Dātava analīze.

VDK komisija referē Ulža Ģērmaņa simtgades konferencē.

Jānis Taurēns_ Kā publiski analizēja LPSR VDK aģentu un informatoru identitāti, sadarbību.

Mārcis Raudis_ ieslodzīto dienasgrāmata kā čekistu izpētes avots_Alfona Novika piemērs.

Čekista, LPSR iekšlietu ministra Vladimira Sējas nomenklatūras lietas apskats.

VDK komisija piedalās konferencē par komunisma režīmu literatūrā Viļņā.

Mikrovēsture. Dzintars Ērglis_dokumenti un atmiņas Gustava Eltmaņa dzīvesstāsta fragmentā.

VDK zinātniskās izpētes komisija ziņo Vatikāna radio.

Čekistu saraksts. Žvinkļa PSKP Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietu analīze.

Publicēts zinātnieku aicinājums Valsts Prezidentam.

Čekisti kaimiņos. Igaunijas PSR un Lietuvas PSR iekšlietu un valsts drošības resoru vadītāji.

Starptautiskā konference «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO_ VDK un tās piesegstruktūras».

Lielā terora čekista, LPSR iekšlietu ministra Alberta Sieka kadru lietas apskats.

Bēgšana no PSRS čeka, ziņotāji un palicēju represēšana.

Simpozijs Divdesmit piektais gads bez VDK Morberga namā.

Ilmārs Poikāns_ īsi par LPSR VDK dokumentu digitalizāciju.

Čekas veiktā Valkas skolēnu pretošanās grupas likvidēšana.

Aldis Daugavvanags_ Čekas loma kontrabandas izmeklēšanā (1945-1985). Atsevišķu piemēru analīze.

Pārvarot kolektīvās atmiņas zudumu - atskats VDK komisijas starptautiskajā konferencē.

Ieskats čekista, LPSR iekšlietu ministra Jāņa Broliša kadru lietā.

Pētniece Ābiķe-Kondrāte analizē PSRS Literatūras fonda Latvijas republikāniskās nodaļas lomu.

Baznīca un čeka_ publisko pirmo apskatu pētījumam...

Liepiņš analizē Latvijas Valsts arhīva fondu filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto personas lietas.

Propaganda un piesegstruktūras_ «Intūrists» Kultkoms VDK un trimdas tūristu apstrāde.

Jānis Ķeruss_ čekas vēršanās pret pretpadomju propagandu un aģitāciju 1957.